Porucha byla hlášena kolem 07:00 ve stanici Libčice nad Vltavou. Šlo o závadu zabezpečovacího zařízení a problém na řídicích počítačích, kvůli němuž byly mechanicky uzamčeny výhybky, a jezdilo se v provizorním režimu.

„Naši technici při vyšetřování na místě zjistili, že se nejednalo přímo o závadu zabezpečovacího zařízení, ale o chybu v přívodu elektrického napájení. Došlo tam ke skryté závadě, konkrétně se jedná o nějaký studený plošný spoj, který přerušil elektrické napájení zabezpečovacího zařízení," uvedl mluvčí.

Podle webových stránek Českých drah byl provoz nejdříve zcela přerušen a poté částečně obnoven. Některé vlaky byly odřeknuty, mezi stanicemi Kralupy nad Vltavou a Roztoky u Prahy byla zavedena náhradní autobusová doprava.