Počet lidí, kteří pociťují obavy, meziročně klesl o 10 procentních bodů a vrátil se na úroveň roku 2010. Častěji deklarují obavy ženy, starší lidé a ti, kteří nejsou spokojeni se svým životem a svou životní úrovní.

Častěji přiznávají obavy rovněž obyvatelé Moravy a Slezska a stoupenci levice, zejména KSČM.

„V dlouhodobém srovnání sahajícím až do roku 2002 je v současnosti úroveň obav vůbec nejnižší, jakou jsme v našich šetřeních zaznamenali, i když výsledek z prosince 2010 je s aktuálním výsledkem statisticky srovnatelný,” uvedla agentura.

Z čeho má obavy
Migrace, uprchlíci 31 %
Terorismus 22 %
Nemoc (vlastní) 20 %
Nezaměstnanost 13 %
Životní úroveň 12 %
Válka 12 %
Kriminalita, bezpečnost 8 %
Obavy o rodinu, děti, partnera, přátele, o jejich zdraví 7 %
Budoucnost, situace ve světě 5 %
Islám, islamisté, Islámský stát 4 %
Studium (zkoušky, dokončení) 3 %
Domácí politický vývoj, situace 2 %
Smrt 2 %
Zabezpečení důchodců 2 %
Zdravotnictví 2 %
Přírodní katastrofy 2 %
Politický vývoj ve světě 2 %
Členství v EU, Euro 2 %
Ekonomický vývoj v ČR 2 %
Jiná odpověď 21 %
Neví, neumí posoudit 1 %
bez odpovědi 25 %
zdroj: CVVM

Za největší hrozby lidé označují terorismus, uprchlíky, organizovaný zločin a rovněž  radikální náboženská hnutí (54 procent). S odstupem následují cizinci v ČR (28 procent), krajní pravice (26 procent) a krajní levice, respektive cizí zpravodajské služby (shodně 21 procent).

Hrozbu vypuknutí války považuje aktuálně za reálnou 37 procent lidí. Podle 31 procent dotázaných je velkou hrozbou světová ekonomická krize a 30 procent uvedlo  epidemii.

„V porovnání s prosincem 2015 významně poklesl podíl těch, kteří za velkou hrozbu pokládají válku (o 13 procentních bodů),” uvedl průzkum, který proběhl od 2. listopadu do 12. prosince a zapojilo se do něj 1028 respondentů.