Z dalších ústavních institucí důvěřuje shodných 42 procent lidí i hejtmanům a krajským zastupitelům. Senátu důvěřuje 32 procent lidí, Sněmovně 31procent dotázaných.

Ve srovnání s předchozím šetřením z prosince loňského roku si mírně pohoršili pouze prezident (z 56 na 53 procent), krajská zastupitelstva (z 43 na 42 procent) a obecní zastupitelstva (z 64 na 63 procent). U ostatních institucí došlo k podobně marginálnímu nárůstu důvěry.

Důvěra obyvatel ústavním institucím (v %)
 9/201612/2016
1/2017
Prezident 48 56 53
Vláda 35 39 42
Poslanecká sněmovna 26 27 31
Senát 28 30 32
Krajské zastupitelstvo 44 43 42
Obecní zastupitelstvo 62 64 63
Starosta 65 63 64
Hejtman 39 40 42
zdroj:CVVM

Průzkum zjišťoval rovněž spokojenost s politickou situací. Tu v lednu deklarovalo 22 procent lidí, což je nejvíce za poslední rok. Nespokojeno bylo naopak „pouze” 39 procent respondentů.

„V porovnání s minulým šetřením z prosince 2016 se snížila nespokojenost s politickou situací o osm procentních bodů při zvýšení podílu spokojených o pět procentních bodů,” připomnělo CVVM.

Průzkum proběhl od 9. do 22. ledna a zapojilo se do něj 1039 respondentů.