„Předně je nutno konstatovat, že celé trestní řízení bylo zahájeno a vedeno důvodně...existovalo vážné a důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému úniku informací z trestního řízení,“ napsal Zeman.

Vyšetřovatel GIBS i dozorové Vrchní státní zastupitelství podle něj tedy byli oprávněni provádět řadu úkonů trestního řízení, a to, co dělali, bylo důvodné a zákonné.

„V dané věci bylo rovněž důvodné a v souladu se zákonem, aby podal vysvětlení policejní prezident Tomáš Tuhý, stejně jako podávaly vysvětlení i jiné osoby,“ má jasno Zeman.

Policejní prezident Tomáš Tuhý

Policejní prezident Tomáš Tuhý

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Kromě Tuhého přitom několikahodinový výslech absolvoval v červnu i jeho tehdejší náměstek Zdeněk Laube, který stál za kritizovanou reorganizací policejních sborů v podobě sloučení protikorupčního (ÚOKFK) a protimafiánského (ÚOOZ) útvaru.

Špatně pochopená SMS

Druhým dechem ale nejvyšší žalobce dodal, že v kauze zjistil pochybení jak dozorové žalobkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, tak vyšetřovatele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Inspektor podle něj chyboval tím, že nepřesně popsal při zahájení úkonů trestního řízení skutkový děj a „následně adekvátně nereagoval na nová zjištění“, přestože měl k dispozici i znalecký posudek Kriminalistického ústavu Policie ČR, který na jeho omyl upozorňoval. Žalobkyně pak chybovala v podobném duchu, když omyl vyšetřovatele GIBS neodhalila, a to ani v okamžiku, kdy dotyčný kauzu možného úniku informací odložil. I ona přitom měla k dispozici zmíněný posudek.

Ve stručnosti šlo o to, že jednomu z obviněných v kauze Tesco SW, podnikateli Davidu Tesaříkovi, jehož otci společnost patří, se pouhý den před policejní razií objevila v mobilu varovná SMS se souvětím: „Můj zdroj jen věděl, že si mají přijít pro tatu, důvod nevěděl“.

Vyšetřovatel GIBS však vedl celé trestní řízení v tom smyslu, že tuto SMS kdosi Tesaříkovi poslal, aby ho varoval. Měla přijít z německého telefonního čísla s koncovkou 312. To přitom komunikovalo s jiným německým telefonem, v němž byla v minulosti vložena SIM karta patřící Tuhého exmanželce.

Právě v této souvislosti hovořil v médiích někdejší šéf ostravské pobočky ÚOOZ Jiří Komárek o „brutálním úniku informací“ od policejního prezidenta.

Jenže pozdějším prověřováním se zjistilo, že problematická SMS nebyla příchozí, jak původně nesprávně mínil vyšetřovatel GIBS i dozorová žalobkyně, nýbrž odchozí. Tedy že zprávu nenapsal domnělý policejní vynašeč Tesaříkovi, ale sám Tesařík někomu s německým telefonním číslem s koncovkou 312.

„Pochybení policejního orgánu GIBS spočívalo v tom, že v záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nesprávně vymezil předmět trestního řízení z hlediska přesnosti popisu prověřovaných skutkových okolností (směr komunikace mobilních telefonů) a následně adekvátně nereagoval na aktuální skutková zjištění,“ sdělil Právu Zeman.

Jak již bylo uvedeno, vyšetřovatel GIBS přitom měl již v ruce posudek, z něhož prý bylo možné dovodit, kdo byl v prověřované mobilní komunikaci odesílatel a kdo příjemce zpráv. Jenže s tím údajně nic neudělal a dokonce i v usnesení o odložení věci svůj omyl v podobě nepřesného popisu událostí ponechal.

Byl to útok na mě, tvrdí Tuhý

„Vyjádření, které dnes vydal nejvyšší státní zástupce, jasně ukazuje a potvrzuje ty skutečnosti, které říkám od začátku, že jde o pokus zaútočit na mě a mou osobu. Samozřejmě to vítám,“ řekl v pátek Právu policejní prezident Tuhý.

Konstatování Zemana podle něj jednoznačně potvrzuje, že ze strany Tuhého k žádnému úniku informací nedošlo.

„Jasně to směřuje k tomu, že tady souvislost s mou osobou není žádná. A že jednoznačně dospíváme k záběru, že tyto věci byly připravovány v návaznosti na  některé změny, které vedení policie dělalo, aby bylo nějakým způsobem znedůvěryhodněno a byl to i pokus třeba zastavit ty změny (sloučení policejních útvarů do jedné centrály, pozn. red.),“ míní Tuhý.

A nebere si servítky: „Byl to připravovaný útok směrem ke mně, na tom trvám.“
Tuhý zároveň upozornil, že se jeho červnový výslech netýkal jen onoho možného úniku informací z trestního řízení z jeho strany, nýbrž od někoho od policie. Navíc se ho žalobci dotazovali také na kritizovanou reorganizaci policejních sborů.

Potrestejte si je sami

Zeman nyní proto požádal šéfa GIBS Michala Murína, aby se chybami svého podřízeného zabýval a vyřešil je v rámci své kompetence ředitele. Laicky řečeno, omyl vyšetřovatele má potrestat šéf GIBS a nebude tedy dál řešen například zahájením trestního stíhání.

To samé pak víceméně platí i v případě olomoucké žalobkyně.

„Nejvyšší státní zástupce uložil vrchnímu státnímu zástupci v Olomouci (Ivo Ištvanovi, pozn. red.), aby v rámci své vedoucí kompetence posoudil odpovědnost příslušné dozorové státní zástupkyně,“ poznamenal Zeman.

Má prý za to, že závažnost zjištěného pochybení žalobkyně nedosahuje takové míry, aby na ni musel podávat kárnou žalobu.