Spor skončil až na stole ombudsmanky Anny Šabatové. Kauza podle ní mimo jiné ukázala, že matrikáři nejsou při vyřizování žádostí o přejmenování vždy důslední v prověřování důvodů, které žadatelé o změnu uvádějí.

Podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, totiž není zdaleka tak jednoduché nechat si změnit příjmení třeba z Nováka na Bártu.

„Matrika změnu příjmení povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé či směšné. Ke změně příjmení musí být vážný důvod,“ řekla Právu Šabatová. V této situaci ale podle ní žadatel nebyl.

Pár bydlel v Praze, kde si muž, mimo jiné recidivista, nakoupil léky, z nichž vyrobil zhruba dva gramy pervitinu. Dvakrát je partnerce v květnu 2012 vpíchl injekční jehlou, přestože věděl, že není pravidelnou a soustavnou uživatelkou těchto omamných látek. Výsledek byl katastrofální – otok plic a mozku, což se projevilo třasem, zvracením a nemožností se nadechnout. Protože muž partnerce nepřivolal pomoc, o několik hodin později zemřela.

Nedůsledná matrika

Po procesu skončil ve valdické věznici a požádal matriku o změnu příjmení. Do žádosti uvedl, že měl přítelkyni, s níž se měli brát, přičemž „z lásky a úcty k ní by chtěl nosit její příjmení“. Příslušná matrika mu vyhověla.

Když se to dověděli rodiče jeho bývalé partnerky a její sestra, okamžitě úřad kontaktovali s tím, že si něco takového právě z úcty k mrtvé nepřejí.

Na výhrady příbuzných příslušný úřad reagoval tím, že si do žádosti může každý napsat, co chce. „My to neřešíme a změnu provedeme,“ uvedl. Spor skončil až u královéhradeckého krajského úřadu, který pozůstalí požádali, aby rozhodnutí matriky přezkoumal.

Kraj to odmítl. Nikdo z úředníků, kteří o věci rozhodovali, ale netušil a ani si nezjistil, že to byl vlastně žadatel o nové příjmení, kdo způsobil smrt ženy. Podle ombudsmanky to dokládá, že matriky si mnohdy neověřují závažnost a pravdivost důvodů, které žadatelé o změnu příjmení uvádějí. Mimo jiné neexistuje důkaz, že dvojice skutečně plánovala sňatek, jak muž tvrdil, a příbuzní mrtvé to popírali.

Teprve na žádost ombudsmanky krajský úřad věc přezkoumal a rozhodnutí matriky zrušil. Vězeň se odvolal k ministerstvu vnitra, ani u něj ale neuspěl. Příjmení mu zůstane původní.