ČSSD chce jít do voleb s návrhem na progresivní daně z příjmu. Co vy na to?

V daních by se měly udělat generální změny. Problémy s daněmi nevyřeší jen otázka přímých daní. Co se týče daňové progrese, tak ČMKOS ji prosazuje. Je to tedy směr dobrý, ale jsme pro otevření celého daňového systému. Protože na konci procesu jsou příjmy, které máme pro nemocenskou, pro zdravotnictví, školství, obranu a podobně. Čili musí dojít k podrobným propočtům, aby bylo jasné, co to způsobí. Aby se nesnížilo zdanění práce a nepromítlo se to v tom, že neporostou důchody nebo budou chybět peníze ve zdravotnictví.

Soc. dem. tvrdí, že snížení daní z příjmu lidí s nízkými a průměrnými příjmy pro rozpočet vykompenzuje zvýšení daní pro lidi s nadprůměrnými příjmy. To se však může dotknout i tzv. střední třídy. Nepřináší to pro ni nejistotu?

Pro seriózní lidi, kteří mají střední nebo vysoké příjmy, by to žádný problém nemělo znamenat. Je ale pravda, že řada lidí se bude ptát, co se s penězi z daní dělá, jak se s nimi nakládá. Když se podíváte na daňový systém do Německa nebo Rakouska, tak tam je také daňová progrese.

Je potřeba říct, kolik peněz potřebujeme, co vše se musí platit. Posouvání hranice daní je citlivé a má dopady. Když se snížila sazba nemocenského pojištění, tak důsledek byl, že stát odebral podporu v prvních třech dnech nemoci. Když má někdo mzdu nebo plat v příjmovém mediánu, tak dostane za třicet dnů nemoci nemocenskou těsně na hranici příjmové chudoby. Proto musí být diskuse o změnách v daních velmi hluboká.

Chcete vyvolat debatu i o výši nemocenské?

Náš požadavek je to dlouhodobý a očekával bych, že strany, které tvrdí, že jejich programem je zaměstnanec, jednoznačně musí tlačit na zrušení karenční doby. Ta ničemu neprospívá. Jsou to jen výmluvy a úspory na straně zaměstnavatelů. Nepřineslo to zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců, lidé jsou nuceni chodit do práce nemocní.

ČSSD jde do voleb také se slibem, že bude tlačit na růst platů a mezd.

My jsme v roce 2015 odstartovali kampaň Konec levné práce. Každá strana i hnutí měly možnost se k tomu přihlásit. Je prazvláštní, že se k tomu přihlásila z koaličních stran jen ČSSD. Proč to nechtějí ostatní? Chtějí dál trvat na nízké ceně práce v Česku? To je do nebe volající. Česko je ve vztahu ke mzdám hluboko pod možnostmi své ekonomiky a všechno to platí lidé. Zisky jsou obrovité a stojí stranou.

Premiér Sobotka se angažoval za vyšší mzdy zaměstnanců Aholdu. Jste s tím spokojen?

Je dobře, že se téma otevírá. Je nutné zavést mzdovou konvergenci. Je dobře, když se zvyšování mezd a platů dostane do voleb, lidé tady si jejich růst zaslouží.