„Cílem ODS je získat v parlamentních volbách takový výsledek a silný mandát, abychom mohli zastavit a vyměnit levicově-populistickou vládu,“ řekl po jednání sněmu Fiala.

Přiblížil, že se strana chystá připravit program „skutečně antibyrokratické revoluce“, kterým hodlá konkurovat stranám, jež údajně chystají nové regulace.

Vymezil se také vůči vyšším daním a „zdanění úspěchu“. Podle Fialy bude ODS bránit malé a střední podnikatele a aktivní zaměstnance.

Kampaň má začít již začátkem roku, odkdy hodlá strana identifikovat „každý jeden nesmysl, každou zbytečnou byrokratickou proceduru, nařízení, nebo svévolnou regulaci a hledat cesty, jak občany od zátěže osvobodit“.

Proti velkému bratru a nesmyslům

Fiala také uvedl, že ODS bude dbát na svobody, načež současnou garnituru označil za velkého levicově-populistického bratra. Podle něj dosavadní vládnutí bylo jen povrchní úprava země.

Podle Fialy je ambicí ODS mít nejkvalitnější vzdělávání v Evropě. Kladl důraz také na bezpečnost, která má bránit ČR před „všemi představitelnými hrozbami“. Je prý na občanech, jestli zvolí ODS a ČR v NATO a sebevědomé členství v EU, nebo ČR jako bezbranný stát a trojského koně cizích zájmů.

„Místo marketingových triků chceme nabízet program, místo frází představit řešení, která pomáhají aktivním lidem. Touto cestou se ODS vydala a neuhne z ní. Proti nesmyslům a koblihám postavíme skutečný program,“ burcoval Fiala.