Ty nejambicióznější odhady probačních pracovníků hovoří o tom, že povědomí o Probační a mediační službě (PMS) má jen necelých deset procent Čechů.

„Myslím, že je to reálně ještě méně než deset procent lidí, kteří vědí, že tu existuje bezplatná pomoc, jež je provede trestním řízením, pomůže a poradí jim. Lidé se dozvědí, jak si nárokovat škodu, jak dosáhnout dohody, a dostanou možnost se k případu vyjádřit a vznést své požadavky na ty, jež je poškodili,“ řekla Právu Jana Burianová z ředitelství PMS.

Podle ní většinu trestních případů týkajících se přečinů, tedy trestných činů méně závažných, kdy může jít viník do vězení maximálně na pět let, rozhodne samosoudce trestním příkazem a poškozený nedostane šanci do čehokoliv mluvit.

To dokážou zajistit probační úředníci, kteří mají kanceláře v každém okresním městě, a lidé se na ně mohou sami obrátit. „Ti to bohužel ale nedělají,“ konstatovala Burianová.

„Nemají ponětí, ani že jim pomůžeme, ani jak jim pomůžeme. V tuto chvíli nás o pomoc žádá státní zástupce, soudce nebo nás na případy upozorňuje policie. Tak tomu bylo i v případě pana Bezoušky, kterého jsme sami kontaktovali,“ popsala situaci více než 1100 případů, které ročně PMS řeší, Burianová.

Soudce trestal jen podmínkou

„Po nehodě ženu převezli do nemocnice v Českých Budějovicích. Hematom jí tlačil na krční páteř a hrozilo trvalé ochrnutí. Nakonec ji léčili ve Vojenské nemocnici v Praze,“ řekl Bezouška.

„Za auto úplně na odpis mi pojišťovna vyplatila dvacet tisíc korun. Nevěděl jsem, jak mám postupovat, až mě kontaktovala paní z Probační a mediační služby a nabídla mi možnost mediace s tím třicetiletým řidičem,“ přiblížil své seznámení se službou poškozený řidič.

Mezitím samosoudce rozhodl o trestu osmnáctiměsíční podmínky a odnětí řidičského průkazu na stejnou dobu.

„Ale to bylo vše. Já k tomu nic říct nemohl. Soudce ani nepočkal na výsledek mediace. Naštěstí jsem stihl podat odpor a při mediaci jsme se dohodli s řidičem, že mi uhradí 80 tisíc jako odškodné,“ pokračoval Bezouška.

„Bylo to pro nás se ženou důležité i z psychického hlediska. Mluvili jsme spolu, vysvětlil nám, že přednost dával, jenomže pak mu to chcíplo a následně si spletl pedál brzdy a plynu. Navíc i jeho rodiče projevovali velkou lítost, byli z toho všichni otřesení,“ dodal.

Téměř vždy dohoda

Mediace je způsob smírného řešení konfliktu vzniklého v důsledku spáchání trestného činu. Kromě trestní mediace – případy dopravní nehody, neplacení výživného a krádeže – může být i civilní, ta je poskytována za úplatu, většinou se k ní přistupuje při řešení opatrovnictví dítěte.

Mediaci vedou vysokoškolsky vzdělaní probační úředníci, probíhá pouze se souhlasem obou stran s možností okamžitého ukončení všemi stranami účastníků.

„Ve chvíli, kdy se jeden z účastníků začne chovat agresivně, ukončuji to. Jednou se mi dokonce stalo, že jedna ze stran přišla na sezení s kufříkem a v něm měla pistoli, tak to jsem okamžitě ukončila,“ svěřila se se svou výjimečnou zkušeností mediátorka.

Mediace je provázaná s trestním řízením

„Nejsme přímými účastníky trestního řízení. Po ukončení mediace sestavujeme dohodu, mnohdy i s vyrovnáním, a předáváme ji soudci jako doporučení. Je na něm, jak pak rozhodne. Ale viníci jsou si vědomi, že jim to pomůže, tak i bez záruky bývají ochotni k mediaci. Jde nám i o psychický stav, přiznání viny, projevení lítosti, nejen odškodné,“ dodala Burianová. Přestože povědomí lidí o možnosti pomoci při soudních sporech od mediátorů je mizivé, přece jen se v poslední době zvyšuje.

„Počet mediací v trestních věcech se u nás za poslední desetiletí zhruba zdvojnásobil. Zatímco v roce 2006 řešili mediátoři 577 případů, loni to už bylo 1124. Šance na dohodu je při řešení sporu prostřednictvím mediace vysoká. Loni tak skončilo ze všech případů řešených v rámci Probační a mediační služby 94 procent dohodou,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková.