„V rámci pravidelných analýz pitné vody byly zjištěny koliformní bakterie, jednalo se o počty v jednotkách kusů, nešlo o nic masivního, ale vyhláška hovoří jasně, tam je mezní hodnota rovna nule,“ prohlásil Petr Šindler, pověřený zastupováním generálního ředitele Brněnských vodáren a kanalizací.

Bakterie se objevily ve vzorcích z pondělí, výsledky měly vodárny k dispozici ve středu odpoledne a okamžitě kontaktovaly hygieniky. „Hygiena vyhodnotila riziko jako velmi nízké, ale doporučila vodu převařovat,“ konstatoval Šindler. Protože vyhodnocení vzorků trvá tři dny, nejméně po tuto dobu by lidé neměli vodu bez převaření pít.

Zatím nevíme, co je příčinou, ale za vším může být i naše snaha dávkovat co nejméně dezinfekčního činidla, možná za to mohla i vyšší teplota.Petr Šindler, pověřený vedením Brněnských vodáren a kanalizací

„Doporučení o převařování vody se vztahují na celé území Brna, monitorujeme celou distribuční síť, abychom zjistili, kde se tato bakterie mohla nacházet. Kontaminované vzorky byly z oblasti Žebětína a Komínu,” popsal ředitel vodárenské sekce Jiří Hanousek.

Více dezinfekce a proplachy

Vodárny nyní zvýší dezinfekční činidlo a zahájily proplachy páteřních řadů. Voda se proto může na krátký čas kvůli těmto opatřením zakalit, tvrdí vedení vodáren. „Zatím nevíme, co je příčinou, ale za vším může být i naše snaha dávkovat co nejméně dezinfekčního činidla, možná za to mohla i vyšší teplota,“ uvedl Šindler.

Brněnské vodárny a kanalizace jsou akciová společnost, kterou z 51 procent vlastní město. Převážná většina zbývajících akcií patří francouzské vodárenské společnosti Suez Environnement. Ke konci loňského roku společnost provozovala 1416 kilometrů vodovodní a 1208 kilometrů stokové sítě.

Většinu vody přivádějí Brněnské vodárny a kanalizace takzvaným březovským vodovodem z oblasti Březové nad Svitavou na Svitavsku.