V průměru rozvedené manželství trvalo 14,7 roku. Nejčetnější byly rozvody po osmi letech trvání. Téměř šedesát procent rozvodů se týkalo manželství s nezletilými dětmi. Pětina rozvádějících se mužů a žen se rozváděla opakovaně, informovali statistici.

„Rozvod pro dítě představuje jedno z nejtěžších traumat, které ovlivní prakticky celý jeho život. Zejména pokud je rozvod jeho rodičů doprovázen násilím, vzájemným osočováním, kupováním si jeho přízně či vytvářením si z něj spojence proti druhému partnerovi,“ řekla Právu socioterapeutka Zdena Prokopová z poradenského centra ROSA.

Češi a Češky se v uplynulém pololetí nejen rozváděli, ale i ženili a vdávaly. Do manželství vstoupilo 19 177 párů, obdobně jako v předchozím roce. „První sňatek uzavřeli muži v průměrném věku 32,2 let a ženy 29,6 let. Pokud muž či žena vstupovali do manželství podruhé, bylo jim v průměru 47,7 let a 43,8 let,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Narodilo se o sto dětí více než vloni

Demografové ale měli radost z dalšího údaje ČSÚ. Obyvatel České republiky v prvním pololetí přibylo. Jejich počet narostl o 11 023. K poslednímu červnu na 10 564 866. Obyvatel přibylo hlavně díky zahraničnímu stěhování, ale mírně i tím, že narozených bylo více než zemřelých. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 31 a 30 let.

„Živě narozených dětí bylo v prvním pololetí tohoto roku o 96 více než vloni. Celkem se jich narodilo 55 050, z toho 48,8 % nevdaným ženám. Dětí narozených v manželství meziročně opět ubylo,“ sdělila k předběžným údajům Českého statistického úřadu předsedkyně Iva Ritschelová.

Proč roste od roku 1989 počet dětí, tehdy jich bylo zhruba deset procent narozených mimo manželství, má řadu sociálních, ekonomických, pracovních a společenských příčin, dodává Prokopová.

Mezi ty závažné patří i již zmiňovaná vysoká rozvodovost. Mladé dívky i muži viděli doma odstrašující příklady dramatických rozvodů, včetně nekončících sporů o děti či majetek. Tak se raději „oficiálně“ nevážou, i když žijí dlouhodobě pohromadě.

Navíc dnes být narozen mimo manželství nemá žádné společenské dopady, podotýkají sociologové. Česko se vysokými počty dětí narozených mimo manželství řadí mezi vyspělé západoevropské země.

Žijeme déle 

Je to trend dnešního soužití dvojic, potvrzují experti. Takže řada dětí narozených v oficiálně nesezdaném soužití netrpí psychicky, materiálně ani společensky, pouze jejich rodiče nemají potřebu manifestovat svoje spolužití podle nich přežilými konvencemi se složitými právními dopady.

Podle analýzy stavu obyvatel Českého statistického úřadu v prvním pololetí letošního roku zemřelo ve srovnání s loňskem o 3682 lidí méně. Celkový počet zemřelých tak klesl na 54 096 osob.

Téměř 45 procent zemřelých bylo starších 80 let, zhruba 12 procent ale skonalo před dosažením 60 let věku.

Na faktu, že počet obyvatel Česka trvale roste, tak mají největší zásluhu migranti. V prvních šesti měsících se jich přistěhovalo zhruba 19 700, naopak téměř 9700 lidí se odstěhovalo do ciziny. Mezi přistěhovalci převládali Slováci, přibylo také Ukrajinců a Rumunů, informovali statistici.