Zatímco ale soudci v USA na nevěru při rozvodu hledí velmi důrazně a je i důvodem pro to, že nevěrník nedostane žádné nebo jen mizivé vypořádání ze společného jmění manželů, u nás jsou soudci při posuzování nevěry a hledání viníků, proč k ní došlo, zdrženliví.

A to přesto, že bývá u sporných rozvodů často označována za příčinu rozvodu. Jenže, jak dodává rozvodový právník Prokop Beneš, nevěrník nebo nevěrnice může logicky namítat, že nevěra byla už jen následkem citového strádání v jinak nefunkčním manželství.

„Je také otázka, jak nevěru dokázat, respektive jaké důkazy a způsob jejich získání soud vůbec může procesně uznat,“ konstatuje Beneš.

Se špinavým prádlem opatrně

Lidé si například myslí, že když druhému pokradmu vyhrabou z telefonu esemesky nebo psaní s milenkou, respektive milencem, tak to soud bude nějak obzvlášť zajímat. Omyl.

Maximálně to může podle Beneše být jen podpůrný důkaz. Na takové získání důkazů navíc může být nahlíženo jako na narušení soukromí.

Na to si dávají pozor privátní detektivní agentury. I u nás jsou pro ně vděční a věční zákazníci manželé, kteří na to mají peníze a chtějí, aby agentura sledovala jejich protějšek a získala případné důkazy o nevěře.

Monitorování na veřejných prostranstvích už ale na takové právní bariéry, jako je hrabání se někomu v mobilu, nenaráží.

Dodržování povinnosti manželské věrnosti nelze právně vynutit, porušování je ale do určité míry právním řádem sankcionováno Jitka Korejzová, advokátní kancelář Jansta, Kostka

Každopádně podle Beneše v drtivé většině sporných rozvodů soudy na rozpad manželství pohlížejí stejně tak, že za něj v podstatě mohou obě strany.

Příslušný paragraf nového občanského zákoníku stanovuje, že manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrní, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti.

Odepření výživného

„Tento soubor manželských povinností má ale spíše morální závaznost a jen těžko si lze představit způsob, kterým by bylo možné si jejich plnění vynutit prostřednictvím práva či orgánů státní moci,“ konstatuje na odborném portále epravo.cz Jitka Korejzová z advokátní kancelář Jansta, Kostka.

Jedním dechem ale dodává, že „ačkoliv dodržování povinnosti manželské věrnosti nelze právně vynutit, je její porušování do určité míry právním řádem sankcionováno“.

Mezi nejcitelnější sankce patří podle Korejzové odepření výživného na manžela či manželku. Výživné na manžela/manželku má vyrovnat životní úroveň obou tak, aby byla pro oba víceméně stejná jako před rozvodem.

„Ve většině států USA má nevěra zásadní vliv na určování podílů při vypořádání společného jmění manželů. V našem právním řádu tomu tak není,“ uvádí Korejzová.

Soud zohledňuje další okolnosti

Jak dodává, i sice jednoznačná příčina rozvodu, jakou nevěra může být, má ale většinou své vlastní složitější příčiny, kterých si nemusí být vědomi ani rozvádějící se manželé.

Soud je nicméně povinen přihlédnout k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, pečoval o děti a o domácnost.

Právnička připomíná, že když jeden z manželů hradí výdaje už ve svém novém životě a není rozvedený, stále má vlastně na tyto peníze nárok papírový manžel či manželka. Jenže tyto výdaje se těžko protistraně prokazují.