Zatímco jejich snahu o legalizaci stavby zablokovali v prosinci 2015 zastupitelé, když opakovaně neudělili souhlas s výstavbou příjezdové silnice na městských pozemcích, firma nyní po krajském městu žádá osm miliónů eur, tedy asi 220 miliónů korun. Přitom ještě před nedávnem za vydání povolení nabízela městu dar sedm miliónů korun.

Za požadované milióny by Hradec zrekonstruoval Velké náměstí nebo uhradil polovinu nákladů spojených s výstavbou nového fotbalového stadionu.

Poženou to k soudu

„Firma nás vyzvala k jednání, na němž žádá dohodu o způsobu náhrady dosud vzniklé škody a také upřesnění postupu, který zabrání vzniku dalších škod,“ uvedl primátor Zdeněk Fink (HDK), který hodlá záležitost projednat se zastupiteli v září na řádném zasedání městského zastupitelstva. To se však firmě zdá dlouho a tak městu dala ultimátum. Pokud do 29. srpna neposkytne souhlasy se stavbou příjezdové cesty na městských parcelách, případně neuhradí škodu či nezahájí jednání o smírném řešení, skončí spor u soudu. Zastupitele o tom v úterý na mimořádném jednání informoval primátor.

CTP Invest opírá své nároky o fakt, že jí město loni odejmulo souhlasy, udělené již dříve společnosti FATO, která v tomto místě chtěla také stavět sklady. Záměr ale nevyšel a projekt od ní v říjnu 2014 koupila právě společnost CTP. „Smlouva s FATO byla schválena v roce 2011 na dobu jednoho roku. Toto povolení již vypršelo,“ upozornil primátor Fink.

Město si nechalo před letními prázdninami zpracovat analýzu dosavadního postupu v záležitosti stavby obchodního parku. Z něho podle magistrátu mimo jiné vyplývá, že město bylo oprávněno dříve poskytnuté souhlasy odvolat.

Máme pravdu v argumentech

„Stávající stavby staví společnost CTP a souhlasy, které město v loňském roce odejmulo, byly poskytnuty před 9 lety jiné společnosti pro výrazně odlišný záměr. Souhlasy navíc byly časově omezeny a jejich platnost vypršela. Nelze opomenout skutečnost, že společnost CTP stavěla zkraje roku 2015 jiné stavby, v jiném počtu, pro jiný účel využití, bez stavebního povolení a v rozporu s územním rozhodnutím,“ doplnil náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09) a dodal, že postoj města je stále stejný a neměnný. „Myslím si, že máme pravdu ve svých argumentech a můžeme ji předložit i u soudu,“ dodal Vedlich.

„Naprosto neuvěřitelné. Za těch 6 let v zastupitelstvu jsem něco podobného nezažil. Vše, co se tu odehrávalo doposud, bylo spíš takové kočkování, byť někdy osobně docela nepříjemné, ale mám pocit, že teď máme co dočinění s nefalšovanými gangstery,“ neskrýval na sociální síti pohoršení nad jednáním firmy opoziční zastupitel Adam Záruba (SZ).

Zastupitelé o problému budou jednat v září a ještě předtím se v první půli měsíce sejdou k uzavřenému jednání na návrh Lubomíra Štěpána (KSČM) předsedové politických klubů zastupitelstva.

Stavba nepokračuje

Práce na vlastním staveništi byly zastaveny v březnu 2015. V té době už byla jedna z hal téměř hotová, stavba druhé byla na počátku. Investor poté požádal o vydání dodatečného stavebního povolení. Toto řízení je však na základě žádosti CTP přerušeno do konce října.