Vojenskou nemocnici ve středočeských Hředlích u Berouna nechala postavit v roce 1974 tehdejší československá vláda pro případ vypuknutí války.

Zabalené lampy v operačním sálu jsou jediným vybavením, které zde zůstalo. Prostory nemocnice jinak zejí prázdnotou. Jen občas slouží pro potřeby filmařů. Na jednom místě jsou v rozlehlé chodbě například uloženy rekvizity pro natáčení nového seriálu.

Komplex zahrnující osm budov a pozemky má rozlohu dvou hektarů. Ani místní lidé nevěděli, k jakým konkrétním účelům měla nemocnice sloužit. Ještě donedávna kolovaly pověry o tom, kdo zde za dob normalizačního Československa mohl být  léčen a co se za zdmi opuštěné nemocnice ve skutečnosti dělo. Jednalo se o tajný objekt, který po revoluci našel využití spíše jako sklad. Skladovalo se zde základní nemocniční vybavení a materiál, léky i lůžka pro pacienty.

Operační sál s nikdy nepoužitými operačními světly

Operační sál s nikdy nepoužitými operačními světly

FOTO: Novinky

Během celosvětové hrozby ptačí chřipky kolem roku 2005 měl areál sloužit jako záložní nemocnice v případě vypuknutí epidemie. O čtyři roky později byla v tichosti připravována na nejčernější scénář hrozící pandemie prasečí chřipky. Nemocnice měla být schopna hospitalizovat 300 až 500 pacientům. Za celou její historii se zde však neléčil ani jediný. Druhá taková nemocnice fungovala v Zábřehu na Moravě.

Krizový scénář zněl jasně. Nemocnice musela být v případě nutnosti připravena pro pacienty v průběhu několika dnů.

„Materiál, který zde byl po celou dobu uložen, by byl odvezen a nahradilo by ho vybavení potřebné pro nemocnici. Fungoval by zde jak zdravotní personál z nemocnice v Motole, tak zde byla i dohoda s 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, jejíž studenti posledních ročníků by tu vykonávali službu,“ uvedl referent samostatného oddělení Komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ondřej Kuropata.

Mužské oddělení. Pokoj pro 13 lůžek.

Mužské oddělení. Pokoj pro 13 lůžek.

FOTO: Novinky

Objekt sloužil jako záložní nemocnice do roku 2010. Ministerstvo zdravotnictví následně pro areál nemělo žádné využití. V loňském roce nemocnici vláda převedla na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nyní je na prodej za necelých 39 miliónů korun. Výběrové řízení proběhne od 16. července letošního roku.