NKÚ prověřoval programy, které se zaměřují na zlepšení podmínek přijímání azylantů, integraci cizinců ze zemí mimo EU, návrat migrantů do zemí jejich původu či kontrolu vnějších hranic. Tyto programy zahrnuje v České republice obecný program Solidarita a řízení migračních toků spravovaný ministerstvem vnitra.

„Kontroloři prověřili 49 vybraných projektů za více než 90 miliónů korun,“ uvádí zpráva NKÚ a konstatuje: „I když se podařilo řadu cílů programů migrační politiky splnit, systém vyhodnocování jejich dopadů neumožňuje přesně zjistit, kolik konkrétních lidí z nich mělo prospěch.“

Kontroloři upozorňují na nespolehlivost vyhodnocení programů migrační politiky. „Není totiž možné zpětně kontrolovat údaje o klientech jednotlivých projektů. Ministerstvo vnitra nepožadovalo, aby příjemci dotací evidovali klienty podle data narození. Přitom právě podle tohoto údaje ministerstvo pobyt cizinců v ČR sleduje,“ napsal NKÚ, podle kterého systém svědčí spíše o intenzitě využívání služeb než o konkrétních lidech, kteří službu využili.

Programy zaměřené na zlepšení podmínek azylantů a integraci cizinců v ČR získaly 288,6 miliónu korun, kolika konkrétním cizincům ale peníze pomohly, není možné zjistit. K dispozici je jen kvalifikovaný odhad ministerstva, že mezi lety 2011 až 2015 pomohly programy více než 74 tisícům osob.  Úřad ale zároveň poukázal na to, že Evropská komise tato čísla v minulosti nepožadovala.

Dobrovolné návraty se nedaří

Z kontroly NKÚ také vyplývá, že pokulhává program na asistované dobrovolné návraty migrantů do země jejich původu.

„Z prostředků alokovaných na program návratu migrantů se podařilo vyčerpat jen 29 procent. Hlavním důvodem je nejednoznačné zakotvení asistovaných návratů v českém právním řádu a také nezájem o tyto aktivity ze strany neziskových organizací,“ uvádějí kontroloři.

Ministerstvo vnitra reagovalo prohlášením, že podniklo kroky, které povedou ke zvýšení čerpání na projekty asistovaných dobrovolných návratů. „Ministerstvo nově poskytuje spolufinancování projektů ze státního rozpočtu. Příjemce tak obdrží celou výši dotace a nemusí do projektu zapojovat vlastní zdroje,” sdělila Novinkám Hana Malá z ministerstva vnitra.

Podle NKÚ se podobně jako České republice nedaří plnit cíle v oblasti navracení migrantů do zemí původu také Evropské unii, jak zjistila nedávná kontrola Evropského účetního dvora. V oblasti společné migrační politiky prověrka ukázala problémy v komunikaci členských států s Evropskou komisí i mezi úřady v EU. Zjistila také, že je obtížné měřit výsledky migrační politiky, správa této oblasti je komplikovaná a nastavení cílů složité.