Pivo obsahuje 1,6 objemových procent alkoholu. SZPI to zjistila při laboratorním rozboru vzorku odebraného přímo u výrobce. Maximální přípustný obsah alkoholu je u nealkoholického piva jen 0,5 procenta.

„Výrobce nedodržel svou vlastní deklaraci na etiketě, která uvádí objem alkoholu 0,5 procenta,“ uvádí v páteční tiskové zprávě mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

„Požití piva s vyšším než deklarovaným obsahem alkoholu může způsobit komplikace při běžných životních situacích, například při řízení motorových vozidel,” dodal Kopřiva.

Inspekce nařídila výrobci, aby na vlastní náklady v akreditované laboratoři provedl rozbor dvou po sobě jdoucích vyrobených šarží daného nápoje před jeho uvedením na trh.

„Inspekce s provozovatelem zahájí správní řízení o uložení sankce,“ dodal Kopřiva.

Firma se omluvila

Společnost Czech Beverage Industry Company provozuje pivovar Vyškov. Firma v reakci na závěry rozboru SZPI uvedla, že zjišťuje, co bylo příčinou pochybení. Podle jejích informací výstupní kontrola u tohoto piva zjistila hodnotu 0,47 procenta alkoholu.

„Jménem společnosti Czech Beverage Industry Company a.s. bych se chtěl omluvit všem spotřebitelům, kteří se s tímto výrobkem neodpovídajícím standardu na trhu setkali,“ uvedl výkonný ředitel firmy Jiří Kopenec.