Systém NECHELA, s jehož pomocí se má obchodovat s nespotřebovanými chemikáliemi na komoditní burze, vznikl v roce 2010. Za šest let se v něm ale zobchodovaly chemikálie jen za 13 tisíc korun, přičemž samotný systém vyšel na 5,3 miliónu korun. Od roku 2012 se s pomocí tohoto systému neuzavřel žádný obchod.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Ministerstvo přitom ještě před jeho vytvořením vědělo, že o systém není zájem, a to hlavně kvůli přísným pravidlům a také některým chybějícím předpisům.

Informační systém NEO měl zase umožnit obchodování na burze s vedlejšími produkty a výrobky z odpadů a tak přispět k efektivnějšímu nakládání s odpady. Za tento systém zaplatilo ministerstvo v roce 2010 téměř 1,9 miliónu korun, i když vědělo, že pro jeho ostré spuštění nebyly ani připraveny, natož schváleny potřebné zákony. Kvůli tomu ministerstvo neuvedlo systém do provozu ani do konce kontroly NKÚ.

Rozdíly cen u externích firem

Kontroloři se zaměřili také na to, jak resort zadával veřejné zakázky týkající se IT systémů. Zjistili, že administraci některých veřejných zakázek si zajišťovaly u externích firem jednotlivé odbory ministerstva, aniž by o tom resort jakkoli centrálně rozhodoval. Ceny za stejné služby se tak v některých případech lišily i více než dvojnásobně.

Ministerstvo tak například zaplatilo za organizaci otevřeného zadávacího řízení v roce 2013 jedné společnosti 35 tisíc korun, jiné firmě za obdobnou službu vyplatilo 90 tisíc korun.

U právních služeb se rozdíly za hodinu práce pohybovaly od jednoho do tří tisíc korun. Ministerstvo navíc využívalo tyto služby i v případě nejjednodušších zakázek, například zakázek zadaných přes e-tržiště. Podle NKÚ měli alespoň jednodušší zadávací řízení administrovat zaměstnanci ministerstva, kteří mají tuto činnost v pracovní náplni. Resort měl zároveň koordinovat nákup externích služeb tak, aby ceny hrazené za stejné služby byly srovnatelné a odpovídaly odvedené práci.