„Při snaze získat pro svou investigativní činnost z úřadů důležité informace se potkávám poměrně často se situací, že instituce moji žádost zpoplatní. Obvykle úřady vyčíslují své náklady na stovky či tisíce korun. Částka bezmála 2,5 miliónu korun, kterou po mně požaduje Praha 1 za jednu excelovskou tabulku, je však naprosto nevídaná,” pozastavil se Hájek nad vyčíslenými náklady.

Připomněl přitom, že od radnic Prahy 5 a Prahy 3 získal obdobné údaje o jejich hospodaření zdarma a Praha 12 či Praha 13 si za dvě hodiny práce vyúčtovaly 380, respektive 400 korun.

Jedna položka, pět minut práce

Podle odůvodnění, které Praha 1 k vyčíslení nákladů poskytla, prý k vytvoření odpovědi „nestačí pouhé mechanické vyhledání a shromáždění údajů, ale je nezbytné s těmito údaji provádět další zpracování”. Zpracovat je prý přitom nutno každou položku zvlášť.

Praha 1 konstatovala, že jen pro rok 2010 požadavek zahrnoval 22 000 položek, přičemž otevření každé z nich a její export do tabulky vyžaduje pět minut času. Za hodinu tak pracovník vyřídí 12 položek. Hodinová sazba práce zaměstnance přitom činí 272 korun. Náklady za zpracování údajů z tohoto roku by tak podle úřadu byly přes 498 tisíc.

Jak Hájek upozornil, městská část mu paradoxně nabídla také možnost zaplacení nákladů i v hotovosti, což je při takovéto sumě v rozporu se zákonem.

Proti výši požadovaného poplatku se hodlá odvolat.