Vánoce jsou spojeny především s rozsvíceným stromečkem, dárky a slavnostní atmosférou při štědrovečerní večeři. Na tu se tradičně připravuje kapr s bramborovým salátem a rybí polévka. Tato ryba se v některých rodinách nahrazuje řízkem, případně jiným druhem ryby.

Pro křesťany mají svátky i náboženský význam, symbolizují narození Krista a jsou symbolickým ukončením čtyřtýdenního půstu.

Narození Krista ve chlévě v Betlémě se připomíná na Boží hod 25. prosince. Narození Spasitele tehdy zvěstovala silně zářící hvězda, která je symbolem Vánoc.

Na půlnoční mši často zavítají i lidé, kteří jinak do kostela příliš nechodí.

Redakce Novinek.cz Vám přeje krásné Vánoce plné lásky a pohody. V novém roce hodně zdraví, štěstí a dobrých zpráv.

Svátek se slavil i před vznikem křesťanství, souvisel však se zimním slunovratem, který nastává 21 či 22. prosince. V souvislosti s křesťanstvím se oslava Vánoc datuje asi od 4. století. Ve středověku šlo o veřejný svátek spojený často s prostopášnostmi, děti chodily koledovat, což je zvyk, který dnes mizí.

V podobě, jaké Vánoce známe dnes, se začaly slavit v 19. století. Teprve tehdy vznikla tradice kapra na slavnostním stole – tradice přišla z Rakouska –  a vánočního cukroví. V této době se také začal zdobit vánoční stromeček - zvyk do českých zemí přišel z Německa. Dárky se dávaly, šlo však spíše o praktické drobnosti. Hlavní význam spočíval ve slavnostnějším jídle, kterým končilo období adventu.

Nynější konzumní verze svátku, který je zásadně směřován na děti a jejich radost z dárků, je typická pro poslední desetiletí.

Některé tradice stále přetrvávají

Kromě stromečku, kapra a cukroví patří k Vánocům i tradice, které se dodržují jen v některých rodinách. Jde například o lití olova, které se v posledních letech vrátilo – snad díky snadné dostupnosti sad s nádobkou a kousky olova, které lze koupit v běžné obchodní síti.

Klasicky se také dává šupina z kapra pod talíř, aby zajistila peníze. Mnohé rodiny dodržují zvyk připravit prázdný talíř pro nečekaného hosta. A pak samozřejmě drobné zvyky, které mají jednotlivé domácnosti zažité a praktikují je pouze ony.