„Dne 27. 11. 2015 rozhodl Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu o vydání 46 ha pozemků v Březiněvsi včetně historického dvora čp. 1 maltézským rytířům,“ sdělila Právu mluvčí SPÚ Ivana Procházková.

Maltézští rytíři požadovali v Březiněvsi 180 hektarů. Z toho deset hektarů úřad vydat odmítl. „Z důvodu jejich zastavěnosti a potřeb pro budoucí výstavbu veřejně prospěšných dopravních staveb, zejména Pražského silničního okruhu,“ dodala Procházková.

O co usilují Maltézští rytíři v Březiněvsi

O co usilovali maltézští rytíři v Březiněvsi.

FOTO: ti, Právo s použitím Březiněveského zpravodaje

Naopak pozemkový úřad musel maltézským rytířům vydat část pozemku, na kterém je plánována výstavba školy a školky, což jsou podle SPÚ pouze stavby veřejného vybavení.

„Zákon pouze nepřipouští vydávání pozemků potřebných pro dopravní nebo technické stavby, což škola není,“ poznamenala mluvčí.

Pozemkovému úřadu v Praze zbývá ještě rozhodnout o 54 hektarech státní půdy v Březiněvsi a Ďáblicích. Z toho na veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury (čistička odpadních vod, Pražský silniční okruh) zůstane blokováno přibližně šest hektarů. O tomto zbytku pozemků bude podle Procházkové rozhodnuto pozemkovým úřadem v horizontu týdnů.

Březiněves je proti

Proti vydání pozemků maltézským rytířům je např. obec Březiněves, která argumentuje tím, že o konfiskaci majetku stát rozhodl 24. února 1948, ale zákon o církevních restitucích dovoluje vydávat pouze majetek zabavený mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990.

SPÚ ale přijalo právní názor maltézských rytířů, kteří říkají, že byli o konfiskaci úředně zpraveni až po 25. únoru 1948.

„Rozhodnutí nabývalo právní moci (bylo vydáno) až jeho doručením příjemci, tedy stejně jako je tomu v současnosti. Tzn. rozhodnutí o revizi mohlo být vydáno nejdříve 5. 3. 1948, takže pohodlně spadá do rozhodného období po 25. 2. 1948,“ dodala Procházková.

Kancléř českého velkopřevorství řádu Johannes Lobkowicz rozhodnutí přivítal. „Rozhodnutí SPÚ však není pozitivní zprávou jen pro náš řád, ale současně také pro Březiněves. Dalšímu rozvoji této obce nyní nestojí v cestě žádná právní nejistota. Suverénní řád Maltézských rytířů je připraven na konstruktivní spolupráci se zástupci této obce,“ uvedl v tiskovém prohlášení Lobkowicz.