Ve 30 případech jde o soudce okresních, krajských a městských soudů, jeden soudce doplní stav Nejvyššího správního soudu v Brně. Mezi nováčky je 21 žen.

Prezident novým soudcům popřál, aby svou prací přispěli ke zrychlení práce soudů a k odstraňování nedodělků. Podobně jako v minulosti připomněl, že právě neúměrná délka řízení je největší slabinou českého soudnictví.