„To by se mi zježily vlasy hrůzou na hlavě,“ reagovala Valachová na dotaz, zda se ministerstvo nestylizuje do „diktátora vzdělávacího procesu“.

„Rozhodně se nejedná o nějaký návrat k osnovám. Jedná se o to, že právě v souvislosti s diskuzí o budoucím začlenění matematiky do společné části maturitní zkoušky, jsme se začali blíže zabývat i obsahem jednotlivých předmětů, jak jsou vyučovány,“ uvedla.

Podle ní se v odborných kruzích o zpřesnění rámcových vzdělávacích programů debatuje dlouho a po korekci prý „volají úplně všichni“.

„Je třeba zpřesnit rámcový vzdělávací program z hlediska toho, co je třeba učit, a jak je to třeba učit. To neznamená rezignaci na posilování dětí v kompetencích, ale je to zcela přirozená odborná debata, která bude probíhat celý školní rok, a na konci se dopustíme určitých parametrických úprav,“ ujistila.

Změny by měly reflektovat praxi škol, které se zavedením rámcových vzdělávacích programů vypořádaly nejlépe. I podle České školní inspekce totiž dosahují školy, které se ke kurikulární reformě postavily aktivně a vytvářejí své školní vzdělávací programy kreativně, lepších výsledků.

„Vnímám to jako poučení se z kvality a výsledků kvalitních škol a začlenění jejich výsledků práce i jejich zkušeností do obsahů předmětů a do rámcových vzdělávacích programů. Není to žádný návrat k osnovám, je to poučení se z toho, co se ukázalo v praxi jako dobré. Chceme, aby všichni měli stejnou šanci na stejně kvalitní vzdělávání,“ dodala ministryně.