„Vyklízecí práce prováděla smluvně zajištěná firma za dohledu zaměstnanců ÚZSVM. Ti při podrobné kontrole likvidovaného majetku nalezli bankovky v hodnotě 100 tisíc korun. Hotovost byla uschována ve dvou igelitových sáčcích v prvním šuplíku kuchyňské linky. Na první pohled nebylo uložení peněz vůbec patrné, protože je rozmanitý obsah zásuvky zakrýval,“ uvedl mluvčí.

Z tohoto majetku podle něj připadla státu kromě zmíněného nálezu i bytová jednotka 1 + 1 nacházející se ve vyhledávané lokalitě města, větší množství předmětů z drahých kovů a další drobné věci.

„Celková hodnota majetku činí více než 1,5 miliónu korun. Nalezených 100 tisíc korun doplnilo soupis aktiv původního dědictví a částka byla převedena jako příjem do státního rozpočtu,“ dodal Ležatka.

Odúmrť je majetek, ať už movitý nebo nemovitý, po zesnulém člověku, který nemá kdo zdědit ze zákona ani ze závěti. Majetek v takovém případě připadne státu. Ten jej ve většině případů prodává zájemcům v aukcích.