Český seznam evropsky významných lokalit vznikl v roce 2005 a byl již dvakrát doplňován. EK požaduje po ČR doplnění sedmi konkrétních lokalit, které se v návrhu v minulosti opakovaně objevily, ale české vlády je neschválily.

„Mezi tyto lokality patří např. Slavíkovy ostrovy, Labské údolí, Ždánický les či Meandry Jihlavy,” uvedl resort.

Kdyby nebyl seznam doplněn, hrozilo by ČR v krajním případě i zastavení evropských dotací.

Na seznamu je desetina území

Současný český seznam čítá 1075 evropsky významných lokalit o celkové rozloze 7856 kilometrů čtverečních, tedy necelých 10 procent území ČR. Po doplnění seznamu se evropsky významné lokality v ČR rozšíří o 170 kilometrů čtverečních. Vedle  zařazení nových lokalit dojde u 253 k úpravě hranic a 11 jich bude zrušeno.

„Ve srovnání s ostatními státy je Česká republika, co se týká pokrytí území lokalitami EVL, stále na chvostu žebříčku. Slovinsko, Bulharsko a Chorvatsko má v režimu EVL přes 25 procent rozlohy státu, na Slovensku pokrytí EVL dosahuje téměř 14 procent rozlohy státu, což je i celoevropský průměr,“ připomněl náměstek pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.