Hlavní město má zaplatit za smlouvy, které uzavřelo s firmou v roce 2012 bez výběrového řízení.

„Úřad neuznal argumentaci zadavatele, že na základě uzavřené licenční smlouvy nemohl zadat předmětnou zakázku jinému dodavateli než dosavadnímu poskytovateli služeb, jelikož zadavatel se odvolával na právní prostředí, které vytvořil sám vlastním jednáním,” upozornil ÚOHS, podle něhož si magistrát s ohledem na délku trvání projektu musel být vědom, že vypsání zakázky bez výběrového řízení je neoprávněné.

Opencard užívá jako tramvajenku zhruba 1,2 miliónu lidí. Výhradním vlastníkem práv se stala firma Haguess, dnes eMoneyServices – EMS, se kterou uzavíralo smlouvy někdejší vedení města v čele s primátorem Pavlem Bémem (ODS).