"Vydání oprávnění bez souhlasu vysílací rady je v rozporu s platnými zákony," sdělil Právu písemně místopředseda rady Jiří Šenkýř. Členové rady se proto včera rozhodli připravit právní kroky ke zjednání nápravy. "Stávající stav snižuje právní jistoty provozovatelů a ve svých důsledcích může zbrzdit proces digitalizace," tvrdí Šenkýř .

Rada kritizovala upoutávky Novy

Rada se, téměř jako na každém svém jednání, zabývala programem televize Nova. Zahájila správní řízení s držitelem licence, společností CET 21 a žádá po ní vyjádření k upoutávce na pořad Na vlastní oči vysílané letošního 24. května a k odvysílání filmu Tři muži v Bretani zařazeného začátkem června do dopoledního času. V obou případech se rada domnívá, že upoutávka a film nebyly vhodné pro děti a mládež.

Část svého dvoudenního jednání věnovala rada reklamě na minerálku Korunní a výsledkem je zahájení dalšího správního řízení se společnosti CET 21 jako šiřitelem zmíněné reklamy. Žádá po ní nejprve vyjádření.

Správní řízení kvůli reklamě na Korunní

Současně uvalila rada správní řízení i na společnost Beckmann, zadavatele reklamy Korunní a vyzvala společnost k předložení důkazů o správnosti tvrzení v reklamě. V ní se mimo jiné praví, že "některé minerálky mohou způsobit necitlivost.."

"Za pravdivost údajů v reklamě odpovídá zadavatel. CET 21 již požadované údaje o zadavateli radě doložil," reagovala včera na doraz Práva právnička CET 21 Markéta Havlová.