Zatímco Kmoníček v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že některé prezidentovy výroky jsou toliko reakcemi na dotazy občanů, které dostává při návštěvách jednotlivých regionů, a jde spíše o bonmoty a zkratky, Ovčáček takovouto interpretaci odmítl.

„Neexistují hloupé otázky, říká často pan prezident, který si právě dotazů občanů, které zaznívají při návštěvách regionů, velmi váží. A také na tyto dotazy pan prezident s veškerou vážností odpovídá,” uvedl Ovčáček na Facebooku.

Prezidentovy výroky nelze brát úplně vážně, řekl Kmoníček

Kmoníček totiž naznačil, že ne všechny dotazy, na něž prezident odpovídá, jsou smysluplné, a dodal, že pokud by měl odpovědi na ně brát jako prezidentův politický záměr, v 99,9 procenta by s nimi měl profesionální problém.

Prezidentův mluvčí hájí cesty hlavy státu do regionů a považuje je spolu se setkáními s občany za „jednu z nejdůležitějších aktivit, ne-li nejdůležitější”.