"Tomoterapeutický ozařovač v sobě integruje dvě jednotky, CT skener a lineární urychlovač," upřesnila vedoucí radioterapeutického pracoviště VFN a první lékařské fakulty UK Hana Honová. Ozařovací svazek může mít zvolenou sílu intenzity i směrování, z jednoho nastavení lze postupně ozářit i více ložisek.

V praxi to vypadá podle Honové tak, že pacient uložený na stole zářiče je nejdříve skenován na CT. Tím se ověří jeho poloha, snímky se promítají na monitor k radiologickému asistentovi, který sedí v sousední ovladovně. Podle aktuálních snímků, které se získají při každém jednotlivém ozáření, se pak může podle potřeby upravit pacientova poloha.

"Tím dosahujeme velice přesného nastavení, které se každý den léčby určitým způsobem aktualizuje, a teprve poté, co je poloha pacienta ověřena, je spouštěno ozáření. Hlavice ozařovače obíhá pod úhlem 360 stupňů kolem pacienta a současně se pohybuje stůl s pacientem. Takže ložisko je ozářeno ze všech směrů," popsala lékařka.

Šetrně k okolní tkáni

Na novém přístroji lze díky vybavení dosáhnout velké přesnosti nastavení, takže ložisko je ozářeno v maximální míře a současně se šetří okolní tkáně. "Tím jednak dosahujeme lepší kontroly nádoru a také lepší tolerance léčby," řekla Honová. Další výhodou je, že lze ozařovat i víc ložisek najednou, a to i ložiska, která jsou od sebe poměrně vzdálena.

V Česku jsou onkologičtí pacienti léčeni zářením v menším počtu případů než ve vyspělých západoevropských zemích. Nový zářič zvyšuje šance, že se této léčby dostane všem, kdo ji potřebují.

Tomoterapii lze využít pro všechny druhy nádorů, vedle pacientů z komplexního onkologického centra, v němž jsou s VFN také pražské nemocnice Bulovka a Thomayerova, se na ozařovači budou léčit pacienti z ostatních pražských center a středních Čech, podle potřeby i z jiných krajů. Nemocnice dala za přístroj, stavební úpravy ozařoven a školení 150 miliónů korun, obešla se bez dotací.