Hodnocení bylo na pětibodové škále jako ve škole, přičemž pro srovnání byli do průzkumu zahrnuti i Češi, kteří získali sympatie 88 procent dotázaných.

Slováci jsou kladně hodnoceni 84 procenty dotázaných, Poláky vnímá pozitivně 54 procent lidí a Řeky 37 procent.

„Výrazně nejhorší vztah občané deklarují vůči Romům, jimž nesympatie vyjádřily více než čtyři pětiny (82 procent) dotázaných, přičemž polovina (51 procent) zvolila odpověď 'velmi nesympatičtí',” připomněla agentura. Sympatie k Romům vyjádřila jen čtyři procenta dotázaných.

Podrobnější analýza ukázala, že se s vyšším věkem zhoršuje vztah k Němcům, Řekům a Arabům a že s rostoucím vzděláním se zlepšuje vnímání Němců, Řeků a Číňanů.

Není bez zajímavosti, že na Moravě respondenti lépe vnímají Slováky, Poláky, Rusy, Ukrajince a Bulhary, zatímco v Čechách jsou pak relativně lépe přijímáni Vietnamci.

Mezi sympatizanty levicových stran jsou lépe vnímáni Rusové, zatímco stoupenci pravice pozitivněji nahlížejí na Němce a Židy.

Vztah k národnostním skupinám žijícím v ČR (v procentech)
národnostprůměr
Češi 1,59
Slováci 1,76
Poláci 2,47
Řekové2,72
Němci2,82
Židé 2,83
Maďaři 2,88
Bulhaři 2,95
Vietnamci 3,11
Srbové 3,19
Číňané 3,25
Rusové 3,31
Ukrajinci 3,44
Rumuni 3,55
Albánci 3,74
Arabové4,02
Romové 4,30
zdroj: CVVM