Aktualizovaná strategie vychází z předchozích dokumentů z let 2003 a 2011. Mezi strategické zájmy řadí bezpečnost a stabilitu euroatlantického prostoru, prevenci a zvládání regionálních konfliktů či posilování soudržnosti a efektivnosti NATOEvropské unie.

Dokument zdůrazňuje, že dochází k oslabování mechanismu mezinárodněprávních závazků v oblasti bezpečnosti a uplatňování nových forem válčení, jako je takzvaná hybridní válka.

"To, co ta koncepce navrhuje, je, že ten přístup do budoucna bude muset být velmi komplexní ke zvládání hrozeb. Druhá věc je, že Česká republika a její bezpečnost bude do budoucna ještě více svázána s integračními uskupeními, jimiž jsme členem, tedy Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí," uvedl šéf diplomacie. Česko se podle něj musí zapojovat hlavně do snah o předcházení konfliktům.

Důležité podle ministra je, že koncepce zakotvuje závazek zvyšovat obranný rozpočet Česka na 1,4 procenta HDP do roku 2020 a návrh, že by vláda měla připravit novou migrační strategii země, která bude bránit vzniku ghett. Kromě vnějších hrozeb, jako je terorismus či kybernetické útoky upozorňuje i na vnitřní hrozby, jako je růst extremismu či přibývání sociálně vyloučených oblastí.