Tři králové zahájili tradiční průvod v odpoledních hodinách před budovou Arcibiskupství pražského. Za doprovodu pážat, hudebníků a koledníků Tříkrálové sbírky se vydali na Loretánské náměstí k živému betlému. Akce se na Hradčanech konala už po dvacáté.

V Loretánské ulici se průvod zastavil před budovou hradní stráže, odkud je pozdravil král Herodes. Na konci cesty se králové před betlémem poklonili Ježíškovi a předali mu jako dar zlato, myrhu a kadidlo.

Symbolické cestě biblických panovníků přihlížely stovky diváků, kteří mohli přinést také dárky. Ty budou následující den, 6. ledna, předány dětem. Tříkrálové sbírka se letos koná po třinácté. Loni vynesla 83 miliónů korun.