NASA vizualizaci sestavila na základě výpočtů simulace Nature Run, která využívá atmosférická data a záznamy o emisích skleníkového plynu.

Simulace ukazuje proudění plynu, a to jak přírodního, tak vytvořeného působením člověka, v průběhu roku 2006. Barvy oblaků odpovídají koncentraci plynu podle množství částic od modré po růžovou, tedy od 377 částic na milión po 395 částic na milión částic atmosféry.

Podle klimatologa NASA Billa Putmana, který k vizualizaci poskytl komentář, zůstává zhruba polovina množství oxidu uhličitého uvolněného při spalování paliv v atmosféře a polovina je zachycena v přírodě. Například během jara a léta je část plynu absorbována rostlinami díky fotosyntéze, zatímco v průběhu zimních měsíců jsou jeho koncentrace vyšší.

Vědci nedávno představili aktualizovanou verzi simulace Nature Run.