Odvolací Městský soud v Praze v červenci odsoudil jednoho z žalobců, který v rámci hromadné žaloby od banky žádal vrácení zhruba šesti tisíc, aby naopak bance zaplatil čtyři tisíce za její právní zastoupení.

Z hlediska soudu je povinným neúspěšný konkrétní žalobce. Soud uvedl, že žalobce projednávaný spor inicioval a měl, respektive musel být v okamžiku podání žaloby srozuměn s možnými následky.

Žalovaná banka byla podle soudu naproti tomu do soudního sporu žalobcem vtažena nezávisle na své vůli a soud konstatoval, že je spravedlivé, aby jí byly žalobcem nahrazeny náklady, které jí v souvislosti s podanou žalobou vznikly.

Argumenty advokáta Tomana soud neuznal

Nevyšlo tak předchozí Tomanovo ujišťování jeho klientů, že soudy nebudou v případě jeho prohry přiznávat náhrady nákladů právního zastoupení bank, protože mají svá právní oddělení.

Proti povinnosti uložené soudy prvního stupně nahradit náklady bance JUDr. Petr Toman podal v průběhu června, července i srpna odvolání.

Argumentoval, že žádnému z účastníků řízení neměla být náhrada nákladů řízení přiznána, neboť ke zpětvzetí žaloby nedošlo zaviněním žalobce, ale z důvodu vývoje judikatury. Odvolací soud to neuznal.

Teď už jen bude záležet na tom, zda dodrží svůj veřejný příslib advokáti Petr Toman a Daniel Paľko a náklady za právní zastoupení banky uhradí za své klienty, které ke hromadným žalobám přesvědčili obří kampaní.

Soud přislíbili uhradit v případě prohry 

I z toho se ale vůči svým klientům mohou právnickým slovíčkařením vykroutit. Zavázali se totiž, že uhradí náklady řízení za klienta v případě, že spor prohraje. Ve svém prohlášení se ale nezavázali k úhradě nákladů za klienta v případě, že bude žaloba stažena a řízení zastaveno.

Když klient-žalobce nepřistoupí na poslední doporučení advokátů Tomana a Paľka a žalobu nestáhne, bude si hradit veškeré náklady řízení sám. To je jasné. Pokud ale žalobu stáhne, jak oba advokáti nyní lidem navrhují, nemůže po nich klient právně vymáhat, aby oba advokáti uhradili právní náklady banky, protože zpětvzetí žaloby nelze doslova považovat za prohru ve sporu.

Půjde o ohromné sumy 

A veřejný příslib? To je jen příslib… Každopádně na stránkách Poplatkyzpět.cz Toman uvádí: „V případě, že by jakékoliv takové náklady byly po klientech požadovány, jsme připraveni tyto náklady za klienty uhradit.“

Pokud by v tom lidé zůstali sami a museli platit právní náklady bance ze svého, nezbývá jim zřejmě nic jiného než se smířit s tím, že naletěli, a případně o tom dát vědět veřejnosti.

Jestliže oba advokáti budou za „své“ žalobce tyto náklady platit, jak slíbili, tak sice prohráli, ale s čistým štítem. Každopádně půjde o obří sumy, protože do kampaně se přihlásily desetitisíce lidí.