Odborná magistrátní komise vybrala širší oblast pro zavedení zón kvůli dobré možnosti jejího objíždění. Její hranice tvoří totiž převážně komunikace, po kterých může centrum objet velké množství aut, mezi nimi například Jižní spojka.

"Konečné vymezení nízkoemisní zóny představuje největší rozsah, který je umožněn současným stavem pražské dopravní infrastruktury," píše se v dokumentu.

Varianty nízkoemisních zón v Praze

Varianty nízkoemisních zón v Praze

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

Emisní limit euro 3 komise zvolila kvůli tomu, že lidé budou mít více času na obměnu vozového parku. Při "trojce" nebude smět do zóny několik desítek tisíc aut, přesný počet prý nelze i vzhledem k počtu možných udělených výjimek vyčíslit.

Po dvou letech od uvedení zón do provozu do nich budou moci pouze vozy splňující kategorii euro 4, to znamená auta vyrobená po roce 2006.

Rezidenti budou mít výjimku

Výjimku na vjezd do zóny dostanou rezidenti, vozy MHD a historické vozy. Zákaz nebude platit ani pro auta Armády ČR, záchranky a hasiče. Magistrát bude vydávat i individuální výjimky.

Město zvažovalo ještě druhou variantu, kdy by zóna zabírala pouze centrum města plus Braník a Krč a hned se zavedla norma euro 4, která je přísnější. Od toho nakonec ustoupilo.

Zřízení zón si vyžádá umístění 193 dopravních značek. Finanční náklady by se měly pohybovat kolem částky 642 tisíc až 1,1 miliónu korun.

Ovzduší v hlavním městě automobilová doprava významně ničí. Podle údajů emisní inventury z roku 2011 zpracované Českým hydrometeorologickým ústavem byl v Praze podíl silniční dopravy na emisích oxidů dusíku 68 procent, na emisích benzenu 63 procent a na emisích benzo(a)pyrenu 71 procent. Podíl silniční dopravy na emisích prachových látek PM10 činil 95 procent.