Bouřky se mají začít objevovat v noci na středu na severozápadě a západě, později se rozšíří i na ostatní území Čech a na Vysočinu. Může je doprovázet silný vítr, přívalový déšť a kroupy.

Silná bouře zasáhla už v pondělí večer německou spolkovou zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Během ní přišlo o život přinejmenším šest lidí. Vynutila si rovněž přechodné uzavření letiště v Düsseldorfu a způsobila problémy v pozemní dopravě, které trvají do dnešního dopoledne.

Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu na odkryté ploše a na vyvýšených místech či v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí, například u stožárů elektrického vedení.

Bezpečí v hustém lese

Bezpečně se schováte i v hustém lese, nižším porostu nebo úzkém údolí. Rozhodně se ale neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa či skalními převisy.

„Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte," uvedla mluvčí generálního ředitelství hasičů Nicole Zaoralová.

Pryč od vody

Při bouřce nepřenášejte kovové předměty a neopírejte se o zeď nebo skálu. Nedoporučuje se ani zdržovat se v blízkosti vodních toků či na podmáčené půdě.

Pokud vás bouřka zastihne v automobilu, nemusíte se bát. Jestliže necháte okna zavřená, poskytne vám karoserie spolehlivou ochranu.

V budovách by se lidé měli během bouřky zdržovat na suchém místě, dál od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu.

První pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž nebo protišoková opatření, dodala mluvčí.