„Dnes žijeme ve sjednocené Evropě, která by měla garantovat, že se takové válečné hrůzy opakovat nebudou,“ uvedl Sobotka. Podle něj bychom si měli připomínat příčiny, které k válečným hrůzám vedly.

„Jednou z chyb by bylo zavírat oči nad projevy rasismu a rozeštvávání lidí, které vidíme kolem sebe,“ Vždycky se najdou politici, kteří se snaží získat moc a vliv tím, že staví jednotlivé skupiny lidí proti sobě, snaží se je rozdělovat podle barvy pleti nebo původu. To vidíme tady v České republice i v ostatních zemích. Je třeba aktivně dodržovat hodnoty demokracie, humanismu a lidských práv,“ dodal Sobotka.

Letošní Tryzna v Terezíně se uskutečnila za vytrvalého deště.

Letošní Tryzna v Terezíně se uskutečnila za vytrvalého deště.

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Terezínská tryzna je pravidelné každoroční setkání třetí květnovou neděli k uctění památky lidí, kteří trpěli v represivních zařízeních v době nacistické okupace. V terezínském ghettu, policejní věznici pražského gestapa v Malé pevnosti a v koncentračním táboře v Litoměřicích.

Pietnímu aktu přihlížely ve vytrvalém dešti stovky lidí. Po kladení věnců a kytic zazněla hymna, křesťanská modlitba z úst probošta svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích Jiřího Hladíka, židovskou modlitbu přednesl vrchní pražský a zemský rabín Karol Sidon.

Do terezínského ghetta bylo v období druhé světové války zavlečeno na 155tisíc Židů z celé Evropy, zhruba 118 jich válku nepřežilo. Samotnou věznicí gestapa v Malé pevnosti prošlo 32 tisíc mužů a žen, přímo v Terezíně jich zahynulo 2600. Z transportů do koncentračních táborů, které vyjely z Terezína, se zachránilo jen 3600 lidí.