Stavbu před dvanácti lety výrazně poškodila povodeň. Velká voda kompletně zničila první patro budovy. Od té doby se budovu nepodařilo opravit.

„Původní projekt Invalidovny měl být vytvořen z osmi čtverců, obdobných jako ten jediný postavený. Uprostřed měl být devátý s velkým kostelem,“ doplňuje Július Baláž, ředitel Vojenského ústředního archivu.

Tento plán se však nakonec neuskutečnil, protože by se stavba budovala dlouhých sto let, navíc by nestačily finance a nakonec ani nebyl třeba. Kapacita postavené budovy dostačovala.

Dokonalá kulisa pro historické filmy

„Původně bylo v plánu, že Praha bude mít ústřední Invalidovnu pro celé Rakousko, pak z toho sešlo, protože byly postavené v jiných částech. Pražská Invalidovna tak sloužila jen pro Čechy a Moravu,“ řekl Baláž.

Z devatenáctého století se v Invalidovně dochovalo několik místností a část vybavení. „Z tohoto období je tady původní kotelna. Zachoval se systém umývárny invalidů a vojáků, kteří zde bydleli. Na ten navazovala kotelna. Původní je zde také vězení bez zařízení,“ prozradil Baláž.

Budova Invalidovny sloužila jako dokonalá kulisa v mnohých filmech. Nejslavnějšími snímky, které se zde natáčely, je Hellboy, seriál Indiana Jones ale také několik záběrů ve filmu Amadeus.

Velké stěhování

Na přelomu dubna a května by měl být Vojenský ústřední archiv kompletně přestěhovaný do nových prostor na Ruzyni.

Z Invalidovny se přesunou nejvýznamnější archiválie, které se vážou k českým národním dějinám. Jsou to především materiály k prvnímu a druhému československému odboji. Jaký bude další osud této budovy, je zatím velká neznámá.