Nárůst onkologicky nemocných je podle lékařů způsobený změnou životního stylu obyvatel rozvojového světa, tedy obezita a také vysoká míra kouření. Zvyšující se počet nemocných má na svědomí také znečištěné životní prostředí a špatná diagnostika s nulovými programy prevence. Přibližně 70 procent všech úmrtí na nádorová onemocnění se vyskytují v Africe, Asii, a ve Střední a Jižní Americe.

Zatímco v roce 2008 napočítala WHO 12,7 miliónu případů onemocnění rakovinou, o čtyři roky později jejich počet vzrostl na více než 14 miliónů. Za stejnou dobu se údaj o počtu úmrtí za rok zvýšil o 600 tisíc ze 7,6 miliónu v roce 2008.

Nejčastější je rakovina plic

Nejčastějším nádorovým onemocněním je podle WHO rakovina plic, kterou většinou způsobuje kouření. Tato forma nemoci v roce 2012 postihla 1,8 milionu lidí, což je 13 procent všech případů rakoviny. Na druhém místě pomyslného žebříčku je karcinom prsu s 1,7 miliónu nemocných a třetí místo patří rakovině tlustého střeva 1,4 miliónu.

Také většina úmrtí byla způsobena rakovinou plic. Na tuto formu onemocnění zemřelo 1,6 miliónu lidí. Na rakovinu jater 800 000 lidí a rakovinu žaludku 700 tisíc.

V Česku je podle lékařů nově zjištěno přes 77 tisíc zhoubných nádorů ročně, na rakovinu zemře přes 27 tisíc pacientů. Celkem v Česku žije přes 450 tisíc lidí, kteří rakovinu měli nebo mají.