Kromě již uvedených pochybení se auditoři ještě zmiňují  o dalších malérech, jakými jsou například přílišné omezení lhůt k vyzvednutí zadávací dokumentace či netransparentní  informace v oznámení o zakázce.

Žádosti o čerpání peněz v rámci tohoto programu přestalo Česko podávat vloni v létě. V programu, na který bylo v minulém finančním období vyčleněno v přepočtu celkem asi 15 miliard korun, je nyní fakticky zmrazeno asi 4,6 miliardy Kč.

Cílem je opětovné spuštění investic, aby z nich mohli mít užitek čeští občané i ekonomika jako celek Shirin Wheelerová, mluvčí evropského komisaře pro regionální politiku

Výsledky auditu dostala v minulých dnech česká strana, která by se k nim měla přibližně do 9. února vyjádřit. Evropská komise očekává nad výsledky auditu rozsáhlou debatu nejen o přijatých nápravných opatřeních, ale i o výši finančních korekcí.

"Cílem je opětovné spuštění těchto investic co nejdříve tak, aby z nich mohli mít užitek čeští občané i ekonomika jako celek," sdělila Shirin Wheelerová, mluvčí evropského komisaře pro regionální politiku Johannese Hahna.

Problémy mají i další programy

Problémy s proplácením má stále také Integrovaný operační program. Pro něj bylo na celé minulé finanční období vyčleněno v přepočtu přes 43 miliard korun. U něho jsou ale potíže relativně technického rázu a mohly by být rychle vyřešeny.

Naopak po loňských korekcích nyní kromě středočeského běží ostatní regionální operační programy. Další možné korekce je čekají až poté, co budou určena případná pochybení za loňský rok.

Podle informací z Evropské komise bylo k 3. lednu 2014 ze strukturálních fondů certifikováno za 385,5 miliardy korun, což je ani ne polovina celkových peněz určených pro ČR ve finančním období do roku 2013. Celková částka je skoro 809 miliard korun.

Evropská komise přitom uvádí, že k zajištění podmínek pro úplné vyčerpání přidělené částky podle pravidla N+2, tedy proplácení z EU ještě dva roky zpětně, by bylo potřeba dostat se nyní někam k úrovni 65 procent.

Z toho by plynulo, že z minulého finančního období Česká republika při pesimistickém odhadu nevyčerpá asi 20 procent prostředků ze strukturálních fondů, při optimistickém odhadu přibližně deset procent, uvádějí zdroje.