Jste jako kandidát na ministra, řečeno dnešními slovy pana prezidenta, ono „bezpečnostní riziko, které nemá bezpečnostní prověrku od NBÚ“?

Na to je třeba se zeptat pana prezidenta, koho tím myslel.

Zeman jmenuje Sobotku příští pátek. Má výhrady k Chovancovi i dalším kandidátům na ministry

Ať již budete, nebo nebudete ministrem průmyslu, proč došlo k tomu, že NBÚ vám odmítl udělit prověrku na stupeň tajné?

Pan prezident by měl vyčinit svým úředníkům, kteří mu připravovali podklady. V roce 2007 byl totiž proces prověřování přerušen. A to z velmi prozaického důvodu, že se mně z NBÚ zeptali, proč vlastně prověrku potřebuji, když už nejsem v žádné funkci. Byl jsem v té době v soukromém sektoru. Prověrku jsem skutečně na nic nepotřeboval. Tak se prověrka přerušila.

Jste připraven požádat opět o prověrku, pokud se stanete ministrem?

I když k tomu není žádný formálně právní důvod, ale pokud bude politický důvod, o prověrku samozřejmě požádám.