Jak dopadla úterní zátěžová zkouška pro sobotní sčítání volebních hlasů?

Vzhledem k tomu, že jde o mimořádné volby, byla příprava podstatně náročnější. Času jsme měli zhruba polovinu, než je běžné. Přesto si dovolím říci, že jak naši lidé, tak i technika jsou dobře připraveni. Máme za sebou několik zkoušek, které otestovaly hardwarové i softwarové vybavení. Poslední celoplošná zátěžová zkouška, do které byla zapojena přebírací místa po celé zemi, tuto skutečnost potvrdila.

Dokážete se ubránit případnému útoku hackerů, kteří už zasáhli do kampaně některých stran?

S ohledem na skutečnost, že náš úřad má se zpracováním a zveřejňováním výsledků voleb již více než dvacetiletou zkušenost, tak za tu dobu vybudoval sofistikovaný systém. Ten navíc stále inovujeme.

Pro přenos dat používáme vyčleněné přenosové linky, využíváme šifrování a další nástroje pro zabezpečení dat a serverů. Detaily vám z pochopitelných důvodů ale sdělit nemohu. Ale všechny možné situace samozřejmě předvídat a simulovat nelze.

Jak kontrolujete správnost údajů? Zaručujete, že nemůže dojít k chybám?

Údaje přebírané od okrskových volebních komisí jsou kontrolovány na přebíracích místech ČSÚ. Zároveň je vytvořen datový soubor, který komise předává spolu s písemným zápisem. Následně jsou data a jejich integrita kontrolovány logickými vazbami a sumárními kontrolními čísly na všech uzlech zpracování, tedy na přebíracích místech a centrálních pracovištích.

ČSÚ potvrzuje převzetí dat okrskovou komisí předáním úplného opisu zápisu. Komisi také předává protokol o bezchybném převzetí dat do centrálního zpracování ČSÚ. Členové okrskové komise si mohou ověřit správnost zpracovaných údajů porovnáním s předaným opisem a také s údaji zveřejněnými na volebních stránkách.

Kdy by mohly být konečné výsledky, když místnosti se uzavírají v sobotu ve 14 hodin?

Pokud se podíváme na volby do Sněmovny v roce 2010, pak kolem 90 procent všech hlasů bylo sečteno již po 17. hodině. Nicméně vše závisí na rychlosti a kvalitě sčítání u okrskových volebních komisí.

Pokud nedojde k neočekávaným situacím, lze očekávat, že průběh bude obdobný a jasno by mohlo být ve večerních hodinách.