„V současné době, zřejmě i kvůli ekonomické krizi, zaznamenáváme častější snahy o zneužívání nemocenských dávek. V některých případech se do podvodů zapojují i zaměstnavatelé a lékaři,“ konstatoval ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Podle ministerstva se jedná nejčastěji o podvod či padělání a pozměnění veřejné listiny.

František Koníček

Ministr práce a sociálních věcí František Koníček

FOTO: Petr Horník, Právo

Pracovníci správy sociálního  zabezpečení se zaměřují na nesrovnalosti ve výši deklarovaného příjmu či případy, kdy ženy nastupují do zaměstnání ve vysokém stupni těhotenství. V případě pochybností věc zkoumají posudkoví lékaři, kteří mohou nemocenskou okamžitě ukončit. Pokud má správa sociálního zabezpečení podezření na zneužití dávek, následuje trestní oznámení.

Zaměstnávání příbuzných jako přivýdělek

„Dalším způsobem, jak se někteří snaží obohatit sebe nebo svého blízkého a neoprávněně získat prostředky z dávek nemocenského pojištění, je účelové zaměstnávání příbuzných či známých ve vlastní firmě,“ popsal podvodné praktiky vrchní ředitel sekce sociálně pojistných systému MPSV Jiří Biskup.

„Mezi nejzávažnější podvody odhalené pracovníky Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) ve Středočeském kraji, v Praze a v Brně patří případ, kdy skupina lidí sjednávala fiktivní pracovní smlouvy buď pouze na základě osobních údajů osob, nebo i za spolupráce s několika obchodními společnostmi, které nevyvíjely žádnou hospodářskou činnost,“ přiblížil jeden z nejkřiklavějších příkladů, v němž bylo odsouzeno 31 lidí, ředitel České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun.

Podvodníci odešli od soudu s podmíněnými tresty od šesti měsíců do tří let, hlavní organizátorka podvodu dostala 4,5 roku vězení. Zároveň musí všichni uhradit vzniklou škodu.