"Ptám se, proč není možné, aby odvolací soud byl vázán buď tím, že potvrdí rozsudek soudu nižší instance, nebo že vynese rozsudek vlastní? Doufám, že v následné přátelské debatě s vedením advokátní komory dostanu alespoň částečnou odpověď," řekl prezident zaplněnému sálu vysočanského hotelu Clarion Congress. Podotkl, že tato otázka ho trápí a pokládá ji všem kandidátům na ústavní soudce. Je prý také hlavním důvodem, proč na sněm advokátů dorazil.

Dodal, že advokáty považuje za významnou společenskou skupinu, se kterou je třeba diskutovat. Ve skutečně demokratické společnosti podle něj musí existovat trojice státní zástupci - advokáti - soudci, mezi níž musí být určité napětí. "Toto napětí v minulém režimu v podstatě neexistovalo. Obhájci ex offo byli sluhy totalitního režimu," uvedl. Vyzdvihl advokáty, kteří se proti tomuto systému dokázali vzbouřit - jmenoval Pavla Rychetského, Otakara Motejla a Dagmar Burešovou.

Benešová dál počítá s advokacií

Na sněm zavítala i ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která před nástupem do vlády Jiřího Rusnoka působila jako advokátka. Svým někdejším kolegům řekla, že se po angažmá v politice do advokacie zase ráda vrátí.

Akce se jako hosté zúčastnili i zástupci dalších právních profesí - žalobců, soudců a notářů. Tématem, jež se v jejich zdravicích opakovalo, byla rekodifikace soukromého práva.

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala požádal advokáty o pomoc v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který bude účinný od ledna. "Nejvyšší soud bude ve velmi složité a někdy i neřešitelné situaci. Budeme mít odpovědnost za jednotný výklad práva, avšak v nejbližších dvou, třech letech nebudeme mít kauzy, na nichž to budeme moci předvést," popsal. Proto na advokáty apeloval, ať sami upozorňují na typově stejné případy, o nichž budou jednotlivé soudy nižších instancí rozhodovat rozdílně. "Jen tak překleneme období nejistoty," řekl.

Na problematiku blížících se změn v soukromém právu upozornil i prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník. "Rekodifikace soukromého práva postupně dopadne na všechny právníky. Na advokáty však hned 1. ledna," připomněl. Dodal, že dobrý a dobře připravený advokát je pro každého soudce požehnáním, protože proces pak běží tak, jak běžet má.

Potřeba zlepšovat právní povědomí

Zástupci žalobců na sněmu vyzdvihli potřebu zlepšování právního vědomí v ČR a dodržování zásad etiky. "Všichni máme jako právníci jednu společnou povinnost: kultivovat právní vědomí v této zemi. Vy jako advokáti máte tu možnost největší, protože jste v nejužším kontaktu s laickou veřejností," řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

"Všem právnickým profesím by mělo jít o jedno: hledání spravedlnosti... Je velice důležité myslet na základní zásady etiky, která se v českém prostředí podceňuje," navázal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Olomoucký vrchní žalobce Ivo Ištvan dodal, že společným cílem advokátů a státních zástupců v trestním řízení by mělo být zajištění práv obviněného.