"Při jednání s Evropskou komisí nám bylo indikováno, že by mohlo dojít k pozastavení ROP Střední Čechy. EK tam dělala vlastní audity, ale dosud nevíme, zda upozornění s nimi souvisí. Bližší informace totiž stále nemáme," poznamenal první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.

Pokud by se hrozba EK naplnila, byl by pozastaven celý proces. To by mohlo v krajním případě vést až k nedočerpání připravených peněz z ROP Střední Čechy. "Pokud by to bylo něco vážnějšího, tak by to mohlo ohrozit čerpání peněz," dodal Braun. Náměstek přesto stále věří, že se najde takové řešení, které nebude znamenat ztrátu pro tento program.

Ředitel úřadu regionální rady Tomáš Novotný je toho názoru, že pro pozastavení není důvod, protože nedávný audit programu dopadl velmi úspěšně. "My k tomu nevidíme důvod. Žádné pochybení nebylo nalezeno," uvedl. Poukázal na to, že nedávný audit nařízený Evropskou komisí odhalil necelé procento pochybení, což byl nejlepší výsledek ze všech dosavadních auditů operačních programů v ČR.

Z celkových sedmi ROP jich má nyní pět zastavenou certifikaci, úplně pozastaven je ROP Severozápad. Bez omezení jsou nyní pouze ROP Jihovýchod a Jihozápad.