Návrh podal, stejně jako ten předchozí, právní zástupce nespokojených straníků z Mohelnice a jejího okolí na Šumpersku Pavel Němec. Ten tvrdí, že sestavení kandidátky neodpovídalo demokratickým principům, sestavena prý byla úzkým okruhem straníků.

Zástupci ČSSD jakékoliv pochybení při sestavování kandidátní listiny opakovaně odmítají. „Postup sestavení kandidátky se řídil volebním řádem. Nepochybili jsme. Respektovali jsme pořadí jmen dodaných z jednotlivých okresů. Konkrétně v případě okresu Šumperk bylo na krajskou kandidátku zařazeno prvních pět jmen z jedenáctičlenného pořadí. Hlasování o krajské kandidátce bylo tajné a kandidátka byla schválena sto procenty hlasů,“ zdůraznil předseda krajské organizace ČSSD Jiří Zemánek.

Strana již minulý týden jako první v regionu předložila u krajského úřadu svou kandidátní listinu k registraci.