Od dopoledne tam kolem šesti set dětí různého věku, ale i jejich rodičů, řádilo na všech možných prolézačkách, skrýších, houpačkách, lezecké stěně i lanové dráze. Během pirátského dne moderovaného Richardem Langerem děti sportovaly a hledaly poklad. Jásaly nad příchodem Dády Patrasové a její žížaly Julie, která jim přišla zazpívat a neodmítla žádnou prosbu o společnou fotografii s účastníky. Uznalý potlesk patřil i špičkovému českému badmintonistovi Petru Koukalovi, jenž mezi děti zavítal.

„Dostali jsme na svět již kolem šesti tisíc dětí, a ty nejstarší z nich přicházejí do věku, kdy budou samy potomka brzy mít. To je nádherný pocit,“ řekl Právu a Novinkám primář centra asistované reprodukce Iscare MUDr. Jaroslav Hulvert.

Pracoviště, které vede, poskytuje rozsáhlou škálu léčebných postupů neplodnosti včetně nejmodernějších, jako je ICSI, genetika, preimplantační diagnostika či kryokonzervace. Svou činnost zahájilo v lednu 1995 jako jedno z prvních nestátních center asistované reprodukce.