Na své první tiskové konferenci jste řekl, že peníze na kulturu by se daly vzít i z „příliš štědrých sociálních dávek“. Jak jste to myslel?

To bylo myšleno a řečeno v nadsázce, rozhodně jsem tím nemyslel, že absolutně všichni občané naší republiky pobírají štědré sociální dávky. Ale existují jisté skupiny obyvatel, které sociální dávky zneužívají, to je přece všeobecně známo. A tam jsem mířil svým, nyní vidím, že zřejmě nepříliš povedeným výrokem.

Jaké budou vaše priority ve funkci?

Prioritou číslo jedna je vyřešit situaci okolo Národní galerie. Ostatní priority jsou nový autorský zákon, Fond kinematografie a nový zákon o památkové péči.

Chcete víc peněz na kulturu. Kde je vzít?

Kde se dá. Třeba i z evropských fondů.

Co říkáte dvěma rozhodnutím vaší předchůdkyně ve funkci Aleny Hanákové na poslední chvíli? První bylo jmenovat do funkce generálního ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a druhé rozhodnutí, že pražský dům na rohu Opletalovy ulice není kulturní památka a může se zbourat. Budete rozhodnutí respektovat, nebo uvažujete o novém přezkoumání?

Pražský dům na rohu Opletalovy ulice prošel dvěma řízeními a oba závěry byly shodné – tedy možnost dům zbourat. Vzhledem k tomu, že má být v nejbližších hodinách nebo dnech vystaven demoliční výměr a zároveň stavební povolení, považuji celou věc za uzavřenou.

Co se týká jmenování ředitele Národní galerie, což je, jak jsem řekl, moje priorita, chci se seznámit se všemi okolnostmi, promluvit se všemi zainteresovanými a pak rozhodovat.

Co církevní restituce?

Církevní restituce jsou uzavřenou záležitostí s konečným rozhodnutím Ústavního soudu, a tudíž nemá smysl se jimi jakkoliv zabývat.

Na ministerstvu kultury leží v tuto chvíli závěrečné fáze některých zákonů, mezi nimi například autorský zákon. Věříte, že se vám ho podaří dokončit, že vaše mise budou dlouhodobější?

Ano, věřím, že se nám jej podaří dokončit, už vzhledem k úctě a obdivu ke všem, kteří na něm téměř tři roky pracovali.

Nepovažujete za přítěž vaší funkce, že jste byl odvolán z funkce generálního ředitele ČT, protože jste mimo jiné nedokázal konsolidovat veřejnoprávní televizi po krizi v roce 2001?

Ne, nepovažuji, protože to byl jen zástupný důvod. Naopak se nám, tedy mně a mému týmu, podařilo televizi stabilizovat a vyvést z krize.