Úřad pro ochranu hospodářské soutěže označil postup ministerstva za netransparentní. „Hodnotící komise neprovedla transparentním způsobem hodnocení nabídek, čímž se postup zadavatele stal nepřezkoumatelný a tento postup tak mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky," uvedla v rozhodnutí místopředsedkyně ÚOHS Eva Kubišová.

Z rozhodnutí úřadu vyplývá, že ministerstvo při hodnocení nabídek firem používalo jiný vzorec než ten, který předem stanovilo v zadávací dokumentaci. To ovlivnilo hodnocení nabídek.

Tendr vypsalo ministerstvo loni v březnu. Původně vybralo společnost SP3 s.r.o. ÚOHS se případem zabýval od letošního ledna.