Podle Chalupy ale zatím nelze přesně škody vyčíslit. „My to v tuto chvíli nejsme schopni odhadnout jinak, než součtem jednotlivých prvotních odhadů od obcí a krajů, nicméně bavíme se o desítkách miliard korun,“ prohlásil ministr. Povodně Česko podle něho zasáhly celkem ve třech vlnách, a to od 29. května do 5. června, od 10. do 12. června a také od 24. do 27. června.

Při záplavách bylo zachráněno přes 600 lidí a evakuováno více než 26 000 lidí. Do záchranných a následně i likvidačních prací se zapojilo více než 28 000 profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří řešili téměř 10 000 událostí. Policie nasadila 21 000 mužů a žen, armáda pak poskytla téměř 10 000 vojáků a 1500 kusů techniky.

Během povodní se také v pětasedmdesáti případech sesunula půda včetně obřího sesuvu zeminy na nedokončeném úseku dálnice D8 na Litoměřicku. „Ústřední povodňová komise doporučuje hejtmanovi Ústeckého kraje vyhlásit stav nebezpečí v okolí staničení dálnice D8 kilometr 55,5 až 58,28,“ prohlásil ve čtvrtek Chalupa.

Podle něho kraje, obce a města zatím vyčerpaly od ministerstva financí na okamžitou pomoc přes 750 miliónů korun. Ústřední povodňová komise také doporučila vládě uvolnit 200 miliónů na mimořádné odměny pro dobrovolné hasiče.