Jejich boj je ale zatím neúspěšný, navíc kvůli sporu, který vedou s historičkou a ředitelkou muzea v Blansku Evou Nečasovou, mají na krku exekutora. O exekuci bylo rozhodnuto podle zjištění Práva kvůli nezaplaceným soudním poplatkům ve výši téměř 45 tisíc korun.

Zásadní problém v nárocích dědiček Salmů na majetky nedozírné hodnoty spočívá v tom, že jejich otec Hugo Mikuláš se přihlásil k německé národnosti, a když chtěl po válce v roce 1946 zpět československé občanství, nestihla se jeho žádost už vyřídit, protože zemřel. O občanství pak rozhodovalo posmrtně ministerstvo vnitra před několika lety a žádost zamítlo, čímž vlastně potvrdilo platnost zabrání majetků podle Benešových dekretů.

Protože restituční spory nebyly úspěšné, vyrazily dědičky Salmů do útoku po jiné linii, když napadly knihu „Cui bono restituce“ historičky Nečasové a zažalovaly ji pro 15 výroků, které v knize uvedla o jejich otci. Dcerám se nelíbily pasáže o nacistické minulosti Huga Mikuláše a požadovaly vymazání celých partií knihy.

Vrchní soud žalobu zamítl

Podle některých expertů se takto snažily obejít paralelně vedený soudní spor ohledně občanství jejich otce a dokázat, že nebyl členem nacistických organizací, a majetek mu proto byl zabaven neprávem.

Krajský soud v Brně nejprve dědičkám částečně vyhověl a nařídil Nečasové omluvit se za tři z výroků, ovšem odvolací Vrchní soud v Olomouci žalobu Salmů zcela smetl ze stolu a nařídil žalující straně, aby zaplatila náklady řízení. To se ale nestalo, a tak na neúspěšnou dědičku nařídil Exekutorský úřad v Novém Jičíně exekuci.

„O podrobnostech vedení exekuce nemůžeme poskytovat žádné informace,“ odmítl sdělit novojičínský exekutor Jiří Fišer Právu informace o tom, v jakém stadiu se exekuční řízení nachází.

Odbojáři se zlobí

„Na odbojáře Boskovicka celá žaloba působila jako hotová středověká inkvizice. Žalovat historiky za nalézání dobových dokumentů, za citace rozhodnutí státních orgánů z let po osvobození od fašismu je podle nás odbojářů nepřípustné jak z hlediska státoprávního, tak zejména z hlediska morálního. Obhajovat kolaboranty s třetí říší a říšské Němce v protektorátu různými folklórními pověstmi, bez právních a archivních důkazů, je nedůstojné a nemravné,“ okomentoval spor historik Jiří Jaroš Nickelli, který se působením Salmů dlouhodobě zabývá.

Stanovisko dědiček Salmů se Právu nepodařilo zjistit, jejich advokátka má jak telefon uvedený na svých webových stránkách, tak kontakt uvedený na webu advokátní komory nedostupný s tím, že volané číslo neexistuje.