Vedení obce věří, že rychlým obnovením turistického provozu pomůže svému rozpočtu. Ten se nyní bude vyrovnávat s nápravou povodňových škod, které zřejmě dosáhnou až 150 miliónů korun.

„Otvíráme v sobotu. Jezdit se bude v obou soutěskách, fungovat bude i občerstvení. Pouze přístup do soutěsek není dosud možný ze směru od Hřenska, přijet se musí z obce Mezná, Mezní Louka nebo Růžová,“ ujistil starosta Jan Havel.

Cesta do soutěsek ve směru od Hřenska není možná kvůli přetrvávající vzedmuté hladině.

Cesta do soutěsek ve směru od Hřenska není možná kvůli přetrvávající vzedmuté hladině.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Vinou omezení, vynucených přetrvávající povodní, není turistická trasa zokruhovaná. Proto se budou návštěvníci vracet po projetí každé ze soutěsek stejnou cestou zpět, zpáteční cesta lodičkou však již bude zdarma.

Odklízí i převozník

Zatímco vlastní obec stále ještě ničí labská voda, která se tlačí proti proudu Kamenice, soutěskami se prohnala povodeň hned první červnový víkend. „Přišlo to rychle v noci na neděli. Od té chvíle zde intenzivně pracujeme na odklizení spouště, kterou tam voda přinesla. Zpoza popadaných stromů jsme vysvobodili lodě, takže všech devět je připraveno. Opravili jsme přístaviště, přístupové cesty, odstranili naplaveniny i propadlou pískovcovou dlažbu,“ vyjmenoval vedoucí soutěsek Robert Drnovec.

Zaplavené Hřensko.

Zaplavené Hřensko

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Zaplavené Hřensko.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Pomáhá i Tomáš Sabol, který v hřenských soutěskách působí jako převozník už pět let. „Na povodně se lidé stále ptají. Zajímá je, kudy se valila voda. Stopy po povodni z roku 2010 jsou tam stále patrné. Dodnes jsou ve výšce na stromech jako praporky zachycené igelitové pytlíky, které donesla voda,“ svěřil se.

Zaplavené Hřensko.

Zaplavené Hřensko

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Přístupné jsou dvě soutěsky, Edmundova, zvaná též Tichá, a Divoká. Mají podobu skalnatého kaňonu se strmými padesáti až stopadesátimetrovými stěnami. Vstupné do Edmundovy soutěsky činí 80 korun, do Divoké o dvacet korun méně.